Eco plast

- recyklace plastového odpadu

Úvodní stránka

Společnost s ručením omezeným ECO PLASTICS byla založena v roce 2007 za účelem likvidace, zpracování a následného využití plastového odpadu.

Posláním a hlavní vizí naší společnosti je snaha o minimalizaci nákladů našich obchodních partnerů, ekologickou likvidaci plastových odpadů a z toho
vyplývající šetření zdravého životního prostředí.

Ve spolupráci s firmou JUNK TRADE s.r.o. jsme schopni zajistit komplexní řešení Vašeho odpadového hospodářství.


Vykupujeme tyto materiály: PP, HDPE, ABS, LDPE, PS, PA, POM, PC, PVC, PPO, PMMA, LLDPE. Folie - PP, HDPE, LLDPE, LDPE, PS.

Plastový odpad vykupujeme ve všech jeho formách, ať už jako technologický odpad z výroby a zpracování plastů nebo vyseparovaný komunální odpad (PET lahve, nádoby od šamponů, saponátů, potravin atd.)


Vystavení dokladu o ekologické likvidaci je samozřejmostí.